Sôi động các xí nghiệp, nhà máy may ở Phù Yên

Những ngày này, về các nhà máy, xí nghiệp tại huyện Phù Yên, chứng kiến không khí lao động khẩn trương, chuyên nghiệp của công nhân, người lao động, với quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu trong năm đã đặt ra.

Báo Sơn La