Nhà máy tinh bột sắn Phú Yên bước vào niên vụ sản xuất

Nhà máy tinh bột sắn Phú Yên, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn những ngày này đã bắt đầu bước vào vụ chế biến sắn năm 2023-2024. Không khí hối hả trong các phân xưởng chế biến nhộn nhịp, sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng trăm người lao động trực tiếp cũng như hàng nghìn hộ trồng sắn trên địa bàn toàn tỉnh.

Báo Sơn La