Mô hình nuôi dúi ở bản Tầm Phế

Với chi phí đầu tư thấp, thị trường tiêu thụ ổn định, mô hình nuôi dúi sinh sản của ông Đinh Văn Ánh, bản Tầm Phế, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ bước đầu mang lại hiệu quả, đồng thời mở ra hướng đi mới nhiều triển vọng cho người dân ở địa phương.

Báo Sơn La