Mai Sơn vào vụ thu hoạch na

Na là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Mai Sơn, thời điểm này, nông dân đang khẩn trương bước vào vụ thu hoạch. Mỗi ngày, có hàng chục chuyến xe chở na đi các tỉnh tiêu thụ. 

Báo Sơn La