Mai Sơn khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp

Năm 2022, huyện Mai Sơn đã tập trung chỉ đạo xây dựng 3 vùng cây ăn quả và 1 vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao; xây dựng thêm 422 ha sản xuất nông nghiệp được cấp mã số vùng trồng; trồng được 457 ha rừng tập trung và trên 91.000 cây phân tán. Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo quy mô trang trại, gia trại. Xây dựng thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 9 xã. Đây là những dấu ấn cơ bản trong sản xuất nông nghiệp ở huyện Mai Sơn năm 2022.

Báo Sơn La