Khánh thành Nhà máy sản xuất phân bón Sông Lam Tây Bắc

Ngày 9/2, Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc đã tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất phân bón Sông Lam Tây Bắc.

Báo Sơn La