Huy động tiền gửi tiết kiệm, tạo sức bật giảm nghèo bền vững

Tháng 3 năm 2021, Ngày hội gửi tiền tiết kiệm vì tương lai xanh lần đầu tiên được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức. Sau 4 năm liên tục triển khai, đến nay, Ngày hội đã thu hút đông đảo ĐVTN và nhân dân tham gia. Nguồn lực này, góp phần quan trọng tạo lập nguồn vốn bổ sung cho Ngân hàng CSXH hỗ trợ thanh niên và thành viên các tổ chức Hội đoàn thể vay vốn, khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo ở địa phương.

Báo Sơn La