Hội CCB Thành phố giúp nhau phát triển kinh tế

Trong giai đoạn 2019-2024, Hội CCB thành phố Sơn La đã đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh.

Báo Sơn La