Hiệu quả của mô hình tổ hợp tác

Thành lập ngày 19/5/2023, Tổ hợp tác mây tre đan tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, có 7 thành viên, chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây, tre đan, như rổ, rá, đũa, nong, nia, giỏ… Sau 4 tháng hoạt động, Tổ đã sản xuất được 700 sản phẩm và 5.000 đôi đũa giao đến tay khách hàng. Các thành viên của Tổ đều phấn khởi vì sản phẩm sản xuất ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó.

Báo Sơn La