Doveco Sơn La vào vụ sản xuất

Thời điểm này bắt đầu vào vụ thu hoạch xoài tượng da xanh. Để hỗ trợ bà con nông dân và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiêu thụ xoài, Trung tâm Chế biến rau, quả Doveco Sơn La đang thực hiện 100% công suất, làm việc 3 ca liên tục/ngày chế biến các sản phẩm từ xoài.

Báo Sơn La