Chuyển đổi số ở HTX trồng rau an toàn

Chuyển đổi số là "chìa khóa" tạo động lực cho HTX phát triển nhanh và bền vững. Nắm bắt xu thế đó, HTX Rau an toàn Tự Nhiên ở xã Đông Sang, huyện Mộc Châu đã đi đầu chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp ở địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực. Có điều đặc biệt ở đây, đa số thành viên là người cao tuổi nhưng đã bắt kịp xu thế công nghệ để thành công.

Báo Sơn La