Điểm báo tuần 1

Điểm lại các sự kiện trong tuần từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2022

Báo Sơn La