Xuân về bản nông thôn mới kiểu mẫu

Mùa xuân này, nhân dân bản Chiềng Thượng, huyện Phù Yên hân hoan, phấn khởi bởi cuối năm 2023, bản vừa được công nhận bản nông thôn mới kiểu mẫu.

Báo Sơn La