Ước vọng đầu xuân

Bước vào năm 2024, Đảng  bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đánh thức sức mạnh nội sinh, khơi dậy niềm tự hào quê hương, nhân lên khát vọng trong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân để hiện thực hóa mục tiêu đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển xanh, nhanh và bền vững. Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, phóng viên Báo Sơn La được các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, địa phương chia sẻ những quyết tâm và kỳ vọng trong năm mới.

Báo Sơn La