Trường THPT huyện Quỳnh Nhai nâng cao chất lượng dạy và học

Trường THPT Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai những năm gần đây đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực học sinh, xây dựng nền tảng giáo dục vững chắc, trở thành điểm sáng trong phong trào dạy tốt, học tốt.

Báo Sơn La