Tiện ích cấp biển số xe theo mã định danh

Sau hơn 4 tháng thực hiện cấp biển số xe theo định danh trên địa bàn tỉnh, bước đầu cho thấy rõ hiệu quả tích cực, tiện ích lâu dài, tạo bước đột phá trong thực hiện thủ tục hành chính đối với chủ xe và cơ quan quản lý.

Báo Sơn La