Thuận Châu nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Thuận Châu đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Báo Sơn La