"Thứ 7 tình nguyện" chung tay xây dựng nông thôn mới

“Chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới” đã và đang được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Yên tham gia.

Báo Sơn La