Sông Mã triển khai dạy học tiếng Anh cấp tiểu học

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giảng dạy môn Tiếng Anh cấp tiểu học, năm học 2023-2024, huyện Sông Mã đã triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; điều động, biệt phái giáo viên phụ trách bộ môn, đảm bảo yêu cầu dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3, 4 tại các trường học trong huyện.

Báo Sơn La