Phòng chống bệnh trong mùa hè cho nhân dân

Đang trong thời điểm nắng nóng gay gắt, là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh phát sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Trạm Y tế xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, đã tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh mùa hè, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã.

Báo Sơn La