Những cung đường xuân

Trong năm 2023, thành phố đã triển khai 14 công trình giao thông, tổng mức đầu tư trên 511 tỷ đồng. Đến nay, đã hoàn 6 công trình, đang thi công 4 công trình và 4 công trình đang thực hiện thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, Thành phố còn vận động xã hội hóa, huy động nhân dân đóng góp thực hiện hàng chục tuyến đường giao thông ngõ xóm, đường giao thông nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Thành phố.

Báo Sơn La