Nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”

Trải qua 25 năm triển khai “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, tuổi trẻ tỉnh Sơn La đã thành lập hàng nghìn đội thanh niên tình nguyện đến những địa bàn khó khăn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Báo Sơn La