Khai mạc Ngày hội Hoa sơn tra huyện Mường La năm 2023

Sáng 18/3, tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã tổ chức khai mạc Ngày hội Hoa sơn tra năm 2023.

Báo Sơn La