Khai mạc Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La năm 2023

Tối 11/3, tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La đã diễn ra Khai mạc Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La năm 2023.

Báo Sơn La