Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và chủ động phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, huyện Bắc Yên tăng cường các giải pháp kiểm tra an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng.

Báo Sơn La