Ấm áp những ngôi nhà đại đoàn kết

Thời điểm này, các gia đình đều rộn ràng chuẩn bị đón xuân mới. Những hộ nghèo vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, có niềm nhân đôi, bởi họ được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.

Báo Sơn La