Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công

Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, sớm đưa công trình vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công

Tác giả: Báo Sơn La

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!