Vân Hồ phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống

Huyện Vân Hồ nằm trong vùng quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, có vị trí địa lý thuận lợi và lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di tích, danh thắng, có khí hậu trong lành, cùng nền văn hóa phong phú, đa dạng của đồng bào các dân tộc. Những yếu tố đó đã đưa Vân Hồ trở thành địa phương giàu tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và nâng cao thu nhập cho người dân.

Báo Sơn La