Liên kết phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Liên kết hợp tác, phát triển du lịch đang là chiến lược được tỉnh Sơn La tập trung thực hiện nhằm tăng số lượng và mở rộng đối tượng khách du lịch đến với Sơn La, tạo nên những sản phẩm du lịch mới đa dạng, đặc sắc và hấp dẫn.

Báo Sơn La