Lễ hội gội đầu chiều 30 tết của người Thái trắng Quỳnh Nhai

Lễ hội gội đầu của người Thái trắng Quỳnh Nhai thường diễn ra vào chiều 30 tết hằng năm, là một phong tục cổ truyền gắn với truyền thuyết về Nàng Han. Lễ hội với ý nghĩa cầu mong nàng Han che chở, ban phát cho con cháu sức khỏe, tình yêu, hạnh phúc và bản, mường yên vui, mùa màng bội thu.

Báo Sơn La