Hội tụ sắc màu văn hóa đồng bào Mông xã Lóng Luông

Lễ hội Hoa đào xã Lóng Luông được tổ chức lần đầu tiên năm 2018 và được duy trì tổ chức hằng năm, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông và tôn vinh, quảng bá, giới thiệu nét đẹp cảnh sắc hoa đào xã Lóng Luông, thu hút du khách trong tỉnh, trong nước và quốc tế đến trải nghiệm.

Báo Sơn La