Hội nghị giới thiệu Quảng Ngãi

Thực hiện kế hoạch công tác đối ngoại năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Bộ Ngoại giao đồng tổ chức Hội nghị “Giới thiệu Quảng Ngãi” tại Hà Nội.

Báo Sơn La