Giải chạy Marathon đường mòn Việt Nam năm 2024 tại Mộc Châu thành công tốt đẹp

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Giải chạy Marathon đường mòn Việt Nam năm 2024 tại huyện Mộc Châu thành công tốt đẹp.

Báo Sơn La