Famtrip Du lịch Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Luông-pha-bang, nước CHDCND Lào

Nhằm để mạnh hoạt động xúc tiến quan hệ hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa 8 tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng với tỉnh Luông Pha Bang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Đoàn Famtrip khảo sát điểm đến sản phẩm dịch vụ du lịch trong tuần văn hóa du lịch Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Luông Pha Bang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10 năm 2023.

Báo Sơn La