Đặc sắc Lễ hội Đông Sửa

Ngày 8/6, tại bản Khá, xã Sặp Vạt, đã diễn ra Lễ hội Đông Sửa, mở màn cho chuỗi hoạt động Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ V năm 2024, Đây là lễ hội mang tín ngưỡng dân gian, nét đẹp văn hóa đồng bào dân tộc Thái của huyện Yên Châu.

Báo Sơn La