Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Ngày 28/2, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024.

Báo Sơn La