Giữ bình yên nơi biên giới

Đồn Biên phòng Mường Lạn có nhiệm vụ quản lý 21 cột mốc, 1 cọc dấu, với gần 55 km đường biên giới với nước bạn Lào. Thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn chắc tay súng, giữ vững bình yên nơi biên cương của Tổ quốc.

Báo Sơn La