Bốn cùng với nhân dân

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an. Trong đó, có việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc. Đây cũng là một trong những điều kiện để cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện tốt phương châm “4 cùng” với nhân dân, góp phần đưa lực lượng công an đến gần nhân dân hơn.

Báo Sơn La