Bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia

Bám sát nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng On luôn nỗ lực bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh vùng biên giới của Tổ quốc, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

Báo Sơn La