Sản xuất nông nghiệp hữu cơ - hướng đi bền vững

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ, đã mở ra nhiều cơ hội cho nhiều doanh nghiệp, HTX và hộ dân trên địa bàn tỉnh chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ, tạo ra các sản phẩm chất lượng, nâng cao giá trị, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ - hướng đi bền vững

Tác giả: Báo Sơn La

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!