Điểm báo tuần 5

Điểm lại những sự kiện diễn ra trong những ngày đầu xuân năm mới trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Báo Sơn La