Điểm báo tuần 49

Điểm những tin tức sự kiện nổi bật đăng trên Báo Sơn La từ ngày 27/11 đến ngày 3/12/2023.

Báo Sơn La