Điểm báo tuần 47

Điểm những tin tức sự kiện nổi bật đăng trên Báo Sơn La tuần qua, từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2023.

Báo Sơn La