Điểm báo tuần 47

Điểm lại những thông tin chính trong tuần từ ngày 14/11 đến ngày 20/11/2022.

Báo Sơn La