Điểm báo tuần 46

Điểm những tin tức sự kiện nổi bật đăng trên Báo Sơn La tuần qua, từ ngày 6/11 đến ngày 12/11/2023.

Báo Sơn La