Điểm báo tuần 39

Điểm những tin tức sự kiện nổi bật đăng trên Báo Sơn La từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2023.

Báo Sơn La