Điểm báo tuần 38

Điểm những tin tức sự kiện nổi bật đăng trên Báo Sơn La tuần qua từ ngày 11/9 đến ngày 17/9/2023.

Báo Sơn La