Điểm báo tuần 37

Điểm những tin tức sự kiện nổi bật đăng trên Báo Sơn La từ ngày 4/9 đến ngày 10/9/2023.

Báo Sơn La