Điểm báo tuần 23

Điểm những tin tức sự kiện nổi bật đăng trên Báo Sơn La từ ngày 3/6 đến ngày 9/6/2024.

Báo Sơn La