Điểm báo tuần 22

Điểm những tin tức sự kiện nổi bật đăng trên Báo Sơn La từ ngày 22 đến ngày 28/5/2023.

Báo Sơn La